વીમા એજન્ટની પરીક્ષા વિશે બધું જાણો


Join us
/ વીમા એજન્ટની પરીક્ષા વિશે બધું જાણો

વીમા એજન્ટની પરીક્ષા

વીમા એજન્ટ બનવું એ ખુબજ આકર્ષક કારકિર્દી ની તક છે. તમે વેચેલા પ્લાન પર અમર્યાદિત કમિશન કમાઈ શકો છો અને તમારી અનુકુળતા અ કામ કરી શકો છો.જો કે, તમારે વીમા એજન્ટ બનવા માટે પરીક્ષા પાસ કરવી જરૂરી છે.વીમા એજન્ટ ની પરીક્ષા આઈઆરડીએઆઈ(ઈન્સ્યોરન્સરેગ્યુલેતાર્ય એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરીટી ઓફ ઇન્ડિયા) દ્વારા લેવામાં આવે છે અને જે લોકો એ પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને વીમા એજન્ટ તરીકે કામ કરવાનું લાઇસન્સ મળે છે.ચાલો આ વીમા પરીક્ષા ની કેટલીક વિગતો સમજીએ -

વીમા પરીક્ષા માટે પાત્રતા આવશ્યકતા

વીમા એજન્ટ બનવા માટે અરજી કરવા અને તેની પરીક્ષામાં બેસવા માટે તમારે કેટલાક યોગ્યતા પરિણામો પાર કરવા પડશે.જો તમે કેટલાક ચોક્કસ યોગ્યતા માપદંડો પાર કરો છો તો જ તમે વીમા એજન્ટ નં લાઈસન્સ મેળવી શકો છો.અને તે પ્રાપ્ત કરવા માટે ના અહીં કેટલાક પાયા ના માપદંડો આપેલ છે.-


  • તમારે ઓછામાં ઓછું 18 વર્ષ ના તો હોવું જ જોઇએ.
  • જો તમે શહેર માં રહેતા હોવ તો તે કિસ્સા માં ૧૨ પાસ અને ગ્રામ્ય વિસ્તાર માં રહેતા હોવ તો ૧૦ પાસ હોવા જોઈં.
  • તમારે કોઈ ચોક્કસ વીમા કંપની સાથે જોડાવું જોઈએ.
  • તમારે વીમા એજન્ટની પરીક્ષા માટે બેસવા માટે લાયક બનતા પહેલાં IRDAI સૂચિત તાલીમ લેવી પડશે.

પરીક્ષા નં માળખું

વીમા પરીક્ષા ઓનલાઈન લેવામાં આવે છે. તે એક 100-ગુણ ની પ્રશ્નાવલિ છે જેમાં બહુવિધ પસંદગીના પ્રશ્નો હોય છે.તમારે પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે અને વીમા એજન્ટ બનવા નું લાઇસન્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઓછા માં ઓછા ૪૦% ગુણ સાથે પાસ થવું પડશે.

વીમા પરીક્ષાની તૈયારીઓ

વીમા પરીક્ષા માટેની તૈયારી સરળ છે. IRDAI દ્વારા સૂચિત પ્રમાણપત્ર કોર્સ છે. તાલીમ આપેલ સંસ્થાઓ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે ,જે તમને પરીક્ષાના મૂળભૂત અભ્યાસક્રમ સાથે સજ્જ કરે છે. તમે વીમાની મૂળભૂત બાબતો અને તેના મહત્વપૂર્ણ ખ્યાલો સમજાવે છો. IRDAI એ દ્વારા નિર્ધારિત અભ્યાસક્રમ મુજબ, તમને નીચે પ્રમાણે શીખવવામાં આવે છે.–


  • વીમા નો હેતુ,તેની જરૂરીયાત અને તેની વિભાવના.
  • વીમા, જોખમ અને તેની સાથે સંકળાયેલ મહત્વપૂર્ણ શરતો.
  • વીમા બજાર અને તેની ચેનલો.
  • કેવી રીતે વેચવા,વગેરે.

જો તમે સારી રીતે તાલીમ લીધી હશે,વીમા ના કોન્સેપ્ટ ને બરાબર સમજ્યા હશે અને પોતાની જાત ને તમામ અભ્યાસ સાથે સજ્જ કરી હશે,તો તમારી પરીક્ષા ની તૈયારીઓ સંપૂર્ણ થઇ છે અને તમે વીમા એજન્ટ ની પરીક્ષા આરામ થી પાસ કરી શકશો. તમે ઉદાહરણ પ્રશ્નો અહીં જોઈ શકો છો.

વીમા પરીક્ષા ની મહત્વતા

આઈઆરડીએઆઈ(ઈન્સ્યોરન્સરેગ્યુલેતાર્ય એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરીટી ઓફ ઇન્ડિયા) એ દરેક એજન્ટ માટે વીમા વેચતા પહેલા સર્ટીફીકેટ લેવાનું નક્કી કરેલ છે.અને આ સર્ટીફીકેટ વીમા એજન્ટ ની પરીક્ષા દ્વારા જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

આ પરીક્ષાનું મુખ્ય કારણ ખાતરી છે કે પ્રશિક્ષિત અને જાણકાર વ્યક્તિઓ વીમો વેચે છે.

વીમા એક ટેકનિકલ ખ્યાલ હોવાથી, તેની તકનીકીતાની જાણકારી ફક્ત વ્યક્તિઓ દ્વારા જ મેળવી શકાય છે કે જેમણે વીમા ના અભ્યાસમાં તાલીમ લીધી છે.

વીમા એજન્ટની પરીક્ષા સંભવિત વીમા એજન્ટો દ્વારા મેળવેલા વીમા જ્ઞાનની ચકાસણી કરે છે. ફક્ત તે જ વ્યક્તિઓ કે જેઓકે જે પરીક્ષા પાસ કરે છે તેઓ તેમના લાઇસન્સ મેળવી શકે છે.

લાઇસેંસ પ્રાપ્ત એજન્ટો ક્લાયન્ટને યોગ્ય વીમા ઉત્પાદન વેચવાની સારી સ્થિતિમાં હોય છે કારણ કે તેમની પાસે યોગ્ય જ્ઞાન છે.

મિન્ટપ્રો દ્વારા પ્રસ્તાવિત હલ

મીન્ત્પ્રો એક સરળ પરીક્ષા સૂચવે છે જે આઈઆરડીએઆઈ(ઈન્સ્યોરન્સરેગ્યુલેતાર્ય એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરીટી ઓફ ઇન્ડિયા) દ્વારા રચવા માં આવેલ છે.પરીક્ષા IRDAI ના માર્ગદર્શન અનુસાર ૧૦૦ ગુણ ની હોય છે.પરીક્ષા સરળ હોય છે.જો તમે પરીક્ષા પાસ કરી લો છો તો તમે પોઈન્ટ ઓફ સેલ પર્સન (PoSP) બની શકો છો.

તમને આવશ્યક તાલીમ પણ આપવામાં આવે છે જેથી તમને પરીક્ષા અભ્યાસક્રમનું જ્ઞાન મળે. આ અભ્યાસક્રમ IRDAI ના માર્ગદર્શિકા મુજબ બનાવવામાં આવ્યો છે અને ઑનલાઇન વિડિઓઝ દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવે છે જે સમજવામાં ખૂબ જ સરળ છે. આ ઉપરાંત, તમે આ વિડિઓઝને એમજ ઍક્સેસ કરી શકો છો અને કોઈ વર્ગખંડ માં તાલીમ લેવાની જરૂર નથી.

તેથી, તમે મિન્ટપ્રો પસંદ કરી શકો છો અને સરળ પરીક્ષામાં પ્રવેશ મેળવી શકો છો અને પોઈન્ટ ઑફ સેલ્સ પર્સન (PoSP) બની શકો છો. વેચાણ પૉઇન્ટ (PoSP) પોઇન્ટ તરીકે તમે વિવિધ કંપનીઓની વીમા પૉલિસી વેચી શકો છો અને ઉમદા કમાણી કરી શકો છો.

તમે વીમાં વેચી કેટલી કમાણી કરશો તે જાણો.