प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय जनतेसाठी विविध प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू केल्या आहेत. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ही अशी एक योजना आहे जी व्यक्तींना अतिशय स्वस्त प्रीमियम दरांमध्ये विमा संरक्षण प्रदान करण्याचे वचन देते. या योजनेचा तपशीलवार अभ्यास करूया –

 

योजना काय आहे?

 

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ही टर्म टर्म इन्शुरन्स योजना आहे ज्यामध्ये पॉलिसीच्या मुदती दरम्यान अकाली मृत्युच्या बाबतीत संरक्षण दिले जाते. ही योजना एक वर्षासाठी चालते आणि त्यानंतर सतत कव्हरेजसाठी नूतनीकरण केले जाऊ शकते. प्रीमियम परवडणारा आहे आणि इन्शुअर केलेल्या बँक खात्यातून देय आहे. कव्हरेज कालावधीत मृत्यूच्या बाबतीत सम अॅश्युअर्ड दिले जाते.

 

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनांचे कव्हरेज वैशिष्ट्ये

 

योजनेचे कव्हरेज वैशिष्ट्ये येथे आहेत –

 

 • 18 वर्षापासून 50 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींसाठी कव्हरेज उपलब्ध आहे.
 • कमाल मर्यादीत वय 55 वर्षे आहे
 • हे एक टर्म इन्शुरन्स प्लॅन आहे जे कव्हरेज कालावधी दरम्यान केवळ मृत्यूचे संरक्षण करते. योजनेच्या अंतर्गत मॅच्युरिटी बेनिफिट दिले जात नाही.
 • कव्हरेज एक वर्षासाठी प्रत्येक वर्षी 1 जून रोजी सुरू होते आणि पुढील वर्षाच्या 31 मे रोजी संपते.
 • योजनेच्या अंतर्गत विम्याची रक्कम 2 लाख रुपये आहे
 • आजारपणामुळे मृत्यू झाल्यास, 45 दिवसांचा कालावधी प्रतीक्षा कालावधी म्हणून लागू होईल. याचा अर्थ असा की पॉलिसी घेण्याच्या 45 दिवसांच्या आत विमाधारकाने आजारपणामुळे मृत्यू पावला तर दावा केला जाणार नाही. अपघातात मृत्यू झाल्यास, प्रतीक्षा करण्याची वेळ नाही. अशा मृत्यू पहिल्या पॉलिसीच्या दिवसापासूनच आल्या आहेत.

 

योजना कशी कार्य करते?

 

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कशी कार्य करते ते येथे आहे –

 

 • जे लोक या योजने अंतर्गत कव्हरेज घेतात त्यांना त्यांच्या बँकेकडे जाणे आवश्यक आहे ज्यात त्यांच्याकडे बचत खाते आहे.
 • बँक आपल्या खातेधारकांना इन्शुरन्स कव्हरेज पुरवण्यासाठी विमा कंपनीसह बदलते.
 • खातेधारक त्यांच्या बँक खात्यातून प्रीमियमच्या स्वयं-डेबिटसाठी मंजूरी देतात.
 • या मंजूरीनंतर, बँक खातेदाराच्या बचत खात्यातून प्रीमियम रक्कम वजा करते आणि कव्हरेज दिले जाते
 • विमा उतरवलेल्या कालावधी दरम्यान विमा उतरला असल्यास, नॉमिनीस सम अॅश्युअर्ड दिले जाते.

 

प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजनांसाठी देय प्रीमियम

 

योजनेसाठी प्रीमियम विमाधारकाच्या बँक खात्याद्वारे देय आहे. प्रीमियमची रक्कम केवळ INR 330 आहे आणि विमाधारकाच्या बँक खात्यातून स्वयं-डेबिट सुविधेद्वारे डेबिट केली जाते. इन्शुअर व्यक्तीला ऑटो-डेबिट सुविधा मंजूर करावी लागते जेणेकरुन जेव्हा कव्हरेज सुरू होते आणि जेव्हा नूतनीकरण केले जाते तेव्हा देखील प्रीमियम डेबिट केला जाऊ शकतो. ऑटो-डेबिटची मंजूरी 1 जूनपूर्वी देण्यात यावी जेणेकरुन 1 जूनपासून कव्हरेज सुरू होईल आणि संपूर्ण वर्षासाठी चालविले जावे.

 

प्रीमियमची रक्कम, उदा. भारतीय रुपये 330, बँक आणि विमा कंपनी यांच्यात खालील प्रकारे योग्य आहे-

 

 • भारतीय रुपये 28 9 विमा कंपनीला देण्यात आलेल्या कव्हरेजच्या प्रीमियम खर्चासाठी दिले जातात
 • भारतीय रुपये 30 ची परतफेड बँकेकडे किंवा एजंटद्वारे केली जाते जी योजनेच्या अंतर्गत व्यक्तींना नियंत्रित करते
 • भारतीय रुपये 11 च्या प्रशासकीय खर्चांसाठी बँकेला दिले जातात

 

लक्षात ठेवण्याचे मुद्दे

 

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ही विम्याची सोपी योजना असूनही काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवले पाहिजेत –

 

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बचत खाते आवश्यक आहे

 

 • कव्हरेज 1 जून ते 31 मे पर्यंत चालते. जर लोक पुढील तारखेला योजनेत सामील झाले तर त्यांना कव्हरेज मिळू शकेल. तथापि, कव्हरेज 31 मे रोजी संपेल आणि सतत कव्हरेज मिळविण्यासाठी या योजनेचे नूतनीकरण केले जावे. शिवाय, जरी व्यक्ती स्कीम योजनेत उशीर झाला तरी संपूर्ण प्रीमियम देय होईल.
 • संयुक्त खाते असलेले लोक या योजनेसाठी देखील अर्ज करू शकतात
 • एकाधिक सेव्हिंग अकाउंट्सच्या बाबतीत ही योजना एका खात्यातूनच मिळवता येते. जर अनेक खात्यांमधून कव्हरेज घेतले गेले तर कव्हरेज समाप्त केले जाईल आणि भरलेले प्रीमियम जप्त केले जाईल.
 • योजनेचा लाभ घेतलेल्या बचत खात्याचा बंद झाल्यास कव्हरेज बंद केले जाईल. शिवाय, बचत खात्यात प्रीमियमच्या स्वयं-डेबिटसाठी अपर्याप्त शिल्लक असल्यास, कव्हरेज समाप्त केले जाईल.

 

योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

 

इच्छुक व्यक्ती त्यांच्या बँकांद्वारे योजनेसाठी अर्ज करु शकतात. अर्जाचा फॉर्म बॅंक आणि सरकारी वेबसाइटवर उपलब्ध आहे http://www.jansuraksha.gov.in/Files/PMJJBY/English/ApplicationForm.pdf#zoom=250. फॉर्म कोणत्याही भाषेत भरला जाऊ शकतो. विमाधारक आणि नामनिर्देशित व्यक्तीबद्दल तपशील स्पष्टपणे नमूद केलेल्या अर्जामध्ये नमूद केल्या पाहिजेत. फॉर्म भरल्यानंतर, तो बँकेकडे सादर केला जावा. ऑटो-डेबिटची मंजूरी देखील केली पाहिजे जेणेकरून प्रीमियम कमी केले जाऊ शकते. फॉर्म जमा झाल्यानंतर आणि प्रीमियम डेबिट झाल्यानंतर, कव्हरेज सुरू होईल.

 

योजने अंतर्गत दावा कसा करावा?

 

ववमाधारक मरण पावतो तेव्हा दावा होतो. त्या बाबतीत नॉमिनीने बँकेकडे जाणे आवश्यक आहे आणि विमा उतरवलेल्या व्यक्तीचे मृत्युनंतर केले पाहिजे. दाव्याचा फॉर्म आणि डिस्चार्ज पावती नामनिर्देशित व्यक्तीने भरली पाहिजे आणि विमाधारकाच्या मृत्यू प्रमाणपत्रासह बँकेकडे सादर केली पाहिजे. नामनिर्देशित व्यक्तीने त्याच्या बँक खात्याच्या तपशीलासाठी दाव्याचे चेक जमा केल्याची प्रत देखील सादर करावी.

 

एकदा बँकाने दावा सूचना प्राप्त केल्यानंतर, ती विमाधारकाच्या तपशीलांची तपासणी करेल आणि सबमिट केलेले दावा फॉर्म सत्यापित करेल. सबमिट केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर, बँक विमा कंपनीस दाव्याबद्दल माहिती देतो. विमा कंपनी नॉमिनीद्वारे सादर केलेले कागदपत्रे देखील तपासतो आणि एकदा कंपनी दाव्याच्या प्रामाणिकपणाबद्दल समाधानी झाल्यास, तो थेट नामांकित व्यक्तीच्या बँक खात्यात दावा सादर करते.

 

प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना कोणाहीसाठी उपलब्ध आहे जी वय वयाची पूर्तता करते आणि बँक खाते असते. हे सहजपणे लागू केले जाऊ शकते आणि एक परवडणारी कव्हरेज प्रदान करते. म्हणून, आपल्या क्लायंटना त्यासाठी अर्ज करण्याची सल्ला देण्यापूर्वी या योजनेचा तपशील समजून घ्या.

Recent articles
follow us and stay updated
About TurtlemintPro
TurtlemintPro is the best insurance advisor app if you are looking to start, grow or manage your insurance business. With TurtlemintPro, you can become a trusted insurance advisor to your customers and provide great service as well. You can provide quotes from multiple insurers for multiple products, issue policy instantly without lengthy paperwork, follow-up with leads and much more.
Become a partner Become a partner